KOMA MODULAR alt
Designblok16-vaclavske-city-20
Designblok16-vaclavske-city-03
Designblok16-vaclavske-city-08_0
Designblok16-vaclavske-city-10
Designblok16-vaclavske-city-14
Designblok16-vaclavske-city-20
Designblok16-vaclavske-city-21
Designblok16-vaclavske-city-24
Designblok16-vaclavske-city-25
Designblok16-vaclavske-city-30
Designblok16-vaclavske-city-34

10 fotos

Event für Designblok & Fashion Week


Naše vyhlídkové moduly zvaly na Designblok and Fashion Week 2016, který se s úspěchem uskutečnil na Holešovském výstavišti za účasti nejvýznamnějších českých i zahraničních designérů. Eventové moduly byly umístěny na Václavském náměstí.

Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2016
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 dny
Produktionszeit: 14 dní
Anzahl der Module: 3
Nutzfläche: 45 m2
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte

Naše vyhlíd­ko­vé modu­ly zva­ly na Designblok and Fashi­on Week 2016, kte­rý se s úspě­chem usku­teč­nil na Hole­šov­ském výsta­viš­ti za účas­ti nej­vý­znam­něj­ších čes­kých i zahra­nič­ních desig­né­rů. Even­to­vé modu­ly byly umís­tě­ny na Vác­lav­ském náměstí.


Reference location

Zurück