KOMA MODULAR alt
Designblok16-vaclavske-city-20
Designblok16-vaclavske-city-03
Designblok16-vaclavske-city-08_0
Designblok16-vaclavske-city-10
Designblok16-vaclavske-city-14
Designblok16-vaclavske-city-20
Designblok16-vaclavske-city-21
Designblok16-vaclavske-city-24
Designblok16-vaclavske-city-25
Designblok16-vaclavske-city-30
Designblok16-vaclavske-city-34

10 fotografií

Event pro Designblok & Fashion Week Prague 2016


Patrová sestava ze City modulů umístěná na Václavském náměstí v Praze zvala na Designblok and Fashion Week 2016.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Délka výroby: 14 dní
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 45 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Naše vyhlíd­ko­vé modu­ly zva­ly na Designblok and Fashi­on Week 2016, kte­rý se s úspě­chem usku­teč­nil na Hole­šov­ském výsta­viš­ti za účas­ti nej­vý­znam­něj­ších čes­kých i zahra­nič­ních desig­né­rů. Even­to­vé modu­ly byly umís­tě­ny na Vác­lav­ském náměstí.


Umístění objektu

Zpět na reference