KOMA MODULAR alt
Lom cerna skala 25
Lom cerna skala 25
Lom cerna skala 07
Lom cerna skala 04
Lom cerna skala 22
Lom cerna skala 18
Lom cerna skala 01
Lom cerna skala 41
Lom cerna skala 43

8 photos

Construction site facilities, M-Silnice_Lom Černá Skála


Dvoupodlažní sestava tvořená 10 moduly a venkovním pozinkovaným schodištěm.

Classification:Site equipment
Year of implementation:2015
Client:M-Silnice
Country of implementation:Czech Republic
Technical Specifications: Number of modules: 10
Area: 198 m2
Sales model:Sale

Dvou­pod­laž­ní budo­va tvo­ře­ná 10 modu­ly posky­tu­je záze­mí pro děl­ní­ky v lomu Čer­ná Ská­la. Pří­ze­mí je tvo­ře­no 8 modu­ly ve kte­rých jsou umís­tě­né šat­ny, tech­nic­ká míst­nost, jídel­na a soci­ál­ní záze­mí. V pat­ře ze 2 modu­lů jsou kan­ce­lá­ře.
Sou­čás­tí dodáv­ky je ven­kov­ní scho­diš­tě, pří­střeš­ky nebo oken­ní mříže. 

Reference location

Back to References page