KOMA MODULAR alt

Scho­ol Projects


Modu­lar scho­ol buil­dings con­struc­ted off-site resol­ve capa­ci­ty pro­blems by ensu­ring spa­ces for pre­scho­o­lers and pupils imme­di­a­te­ly. Scho­ol buil­ding solu­ti­ons affor­ded by modu­lar sys­tem are not only rea­dy to be put to use in a very short time, they can be enlar­ged or otherwi­se modi­fied on demand. In addi­ti­on, well-designed modu­lar scho­ols and kin­der­gar­tens may be relo­ca­ted. And more­o­ver, the modu­lar archi­tectu­re is beautiful.

Kindergarten_lapp_kabel_15

Low-energy kindergarten for 42 children

Low-ener­gy two-clas­sro­o­oms modu­lar kin­der­gar­ten for 42 children.

Year of implementation:2013
Klient:LAPP KABEL
Country of implementation:Czech Republic
Make an inquiry Technical sheet
Msjihlava-8

Kindergarten for 100 children

Two-sto­rey modu­lar kin­der­gar­ten with four classrooms.

Year of implementation:2010
Country of implementation:Czech Republic
Make an inquiry Technical sheet
Ms-oresin-orisek-1

Kindergarten for 25 children

One-clas­sro­om modu­lar kin­dr­gar­ten for 25 children. 

Year of implementation:2011
Country of implementation:Czech Republic
Make an inquiry Technical sheet
Ms-kubiland-28

Kindergarten for 28 children

Modu­lar kin­der­gar­ten con­si­s­ted of 7 lar­ge-for­mat modules. 

Year of implementation:2013
Country of implementation:Czech Republic
Make an inquiry Technical sheet
5mm9508

Kindergarten for 28 children

A modu­lar pri­va­te sport Eng­lish-Czech kin­der­gar­ten for chil­dren from 2 years of age. Ted­dy Bear Kin­der­gar­ten Vsetín

Year of implementation:2017
Country of implementation:Czech Republic
Subject of realisation:Doors, windows
Make an inquiry Technical sheet
Koma uhrineves final 16

Annex of school - 4 classrooms

Sin­gle-sto­rey four-clas­sro­oms extensi­on of ele­men­ta­ry school.

Year of implementation:2013
Country of implementation:Czech Republic
Make an inquiry Technical sheet
Avans-hogeschool-den-bosch-7

University - 14 classrooms

Two-sto­rey modu­lar buil­ding of colle­ge with a corru­ga­ted ste­el façade.

Year of implementation:2008
Country of implementation:Netherlands
Make an inquiry Technical sheet
Viden-schuleh-1

School of Music Arts - 4 classrooms

Modu­lar 4-class extensi­on of the Hader­sdorf Ele­men­ta­ry School 

Year of implementation:2009
Klient:Volksschule Hadersdorf
Country of implementation:Austria
Make an inquiry Technical sheet
Eneva-13

Temporary school - 6 classrooms

Modu­lar scho­ol con­sis­ting 6 clas­sro­oms is tem­po­ra­ry shor­tage of lacations.

Year of implementation:2010
Country of implementation:Switzerland
Make an inquiry Technical sheet

Advantages of modular constructions


Line quality
We have implemented a system of controls on the production line.
Economic efficiency
Elimination of secondary expenditures (provisional lease, operation of other buildings).
Speed
Complete buildings are set up within only a few weeks.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2011 |
Kindergarten École Saint Exupery, CH
2013 |
School De Bron
2020 |
Four-classroom Kindergarten in Květnice
2020 |
Single-classroom Kindergarten in Měchenice

Modul is not a container

Our certificates

Gentleman´s Com­pa­ny
Red Dot Award
PAVUS
Cer­ti­fi­ca­te of Con­stan­cy of Performance
ISO 14001:2015
ETA 150119
LGA
1090-1
TÜVRh-EN1090-2
ISO 9001:2015
AQAP 2110