KOMA MODULAR alt

Busi­ness Projects


Modu­lar shops, auto­mo­bi­le showro­oms, small workshops, fil­ling stati­ons, ware­hou­ses, dres­sing rooms for wor­kers, bake­ries, restau­rants, hotels – sim­ply all the necessa­ry busi­ness facilities. 

Thanks to its fle­xi­bi­li­ty, the modu­lar sys­tem quick­ly ena­bles us to cre­a­te head offi­ces for firms, busi­ness edi­fi­ces, shops or any other buil­dings necessa­ry for doing busi­ness. Over time, the modu­les may be trans­for­med to any other pur­po­se – they can be easy dismant­led and much more sim­ply moved to ano­ther locati­on. But also the spe­ed of acqui­si­ti­on of modu­lar buil­dings gua­ran­te­es acce­le­ra­ted returns on invest­ment. And more­o­ver, the modu­lar archi­tectu­re is beautiful.

Hornet-32

Hornet Car Glass

Modu­lar mobi­le workshop for wind­scre­en replacement.

Year of implementation:2011
Klient:Autosklo Hornet
Country of implementation:Slovakia
Make an inquiry Technical sheet
Schmidt-5

Social facility for Schmidt company

Modu­lar two-sto­rey extensi­on of faci­li­ties for employees.

Year of implementation:2011
Klient:Schmidt
Country of implementation:Germany
Make an inquiry Technical sheet

Advantages of modular constructions


Line quality
We have implemented a system of controls on the production line.
Economic efficiency
Elimination of secondary expenditures (provisional lease, operation of other buildings).
Speed
Complete buildings are set up within only a few weeks.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2014 |
Shop and gatehouse of LINEA, Nivnice
2014 |
SIXT Speedlease modular background
2008 |
Laundry for company LINDSTRÖM

Modul is not a container

Our certificates

Gentleman´s Com­pa­ny
Red Dot Award
PAVUS
Cer­ti­fi­ca­te of Con­stan­cy of Performance
ISO 14001:2015
ETA 150119
LGA
1090-1
TÜVRh-EN1090-2
ISO 9001:2015
AQAP 2110