KOMA MODULAR alt

Adresář firmy

CEO

Jednatel společnosti, ředitel obchodní divize a provozní divize

Ing. Stanislav Martinec

 • +420 577 007 711

Asistentka jednatele

Bc. Martina Holbová

 • +420 720 042 780
 • +420 577 007 711

Útvar prode­je — tuzem­ský obchod, Sloven­sko, Balkán a východ­ní země

Vedoucí útvaru OS 05 - tuzemský obchod

Karel Kolínský

 • +420 606 734 155
 • +420 577 007 713

Referent subdodávek

Jindřich Dostál

 • +420 606 722 882
 • +420 577 007 714

Prodejce

Martin Vaněk

 • +420 702 233 860
 • +420 577 007 714

Prodejce

Monika Becková, DiS.

 • +420 702 187 069
 • +420 577 007 760

Prodejce

Jaroslav Moudřík

 • +420 601 389 461
 • +420 577 007 720

Útvar prode­je — německy, fran­couzsky a pol­sky mlu­vicí země

Vedoucí útvaru OS 02 - zahraniční obchod

Dipl.-Ing. Jaroslav Kandel

 • +420 724 232 232
 • +420 577 007 715

Prodejce

Hana Lutonská, DiS.

 • +420 725 521 503
 • +420 577 007 722

Prodejce

Ing. Iva Trchalíková

 • +420 577 007 722

Prodejce

Jitka Tomková-Švandová, Dis.

 • +420 725 521 703
 • +420 577 007 761

Útvar prode­je — Benelux, sev­er­ské země a ostat­ní anglicky mlu­vící země

Vedoucí útvaru OS 03 - zahraniční obchod

Filip Kováč

 • +420 724 105 816
 • +420 577 007 716

Prodejce

Jakub Vilímek

 • +420 702 236 443
 • +420 577 007 730

Prodejce

Martin Mališka

 • +420 577 007 766
 • +420 702 071 725

Asis­ten­t­ka obchodu

Asistentka obchodu

Eva Mročková

 • +420 606 700 827
 • +420 577 007 712

Útvar mar­ket­ing

Vedoucí útvaru

Ing. Martin Hart

 • +420 602 716 746
 • +420 577 007 736

Asistentka

Ing. Lucie Füchsová

 • +420 602 518 051
 • +420 577 007 743

Útvar plánování a kalkulace

Vedoucí útvaru

Ing. Eva Mikačová

 • +420 724 879 216
 • +420 577 007 747

Kalkulant

Marek Polách

 • +420 606 727 456
 • +420 577 007 714

Kalkulantka

Miluše Vítková Holáňová

 • +420 702 224 046
 • +420 577 007 753

Útvar inves­tic a správy majetku

Vedoucí útvaru

Ing. Petr Chval

 • +420 724 217 445
 • +420 577 007 733

Investiční technik

Petr Závada

 • +420 607 008 262
 • +420 577 007 742

Útvar průmyslového inženýrství

Vedoucí útvaru

Libor Vanduch, IEn.

 • +420 724 252 804
 • +420 577 007 767

Vývo­jové ino­vační centrum

Konstruktér

Ing. Jiří Valenta

 • +420 724 849 879
 • +420 577 007 724

Vývoj, design

MgA. Adéla Bačová

 • +420 737 617 259

Konstruktér

Patrik Füchs

 • +420 602 567 080
 • +420 577 007 723

Cen­trum rozvo­je člověka

Personalistka, mzdová účetní

Jitka Schovajsová

 • +420 602 568 768
 • +420 577 007 740

Vzdělávání, Personalistka

Mgr. Kateřina Skřivánková

 • +420 702 210 281
 • +420 577 007 777

Útvar kon­strukce

Konstruktér

Radek Burcev

 • +420 724 218 430
 • +420 577 007 718

Konstruktér

Radomír Glac

 • +420 601 195 386
 • +420 577 007 717

Konstruktér

Michal Houdek

 • +420 604 274 696

Konstruktér

Tomáš Hunák

 • +420 606 710 309
 • +420 577 007 719

Konstruktér

Martin Konečný

 • +420 725 713 929
 • +420 577 007 728

Konstruktér

Ing. Ondřej Koutný

 • +420 722 472 220

Konstruktér

Josef Mikulčík

 • +420 724 244 992
 • +420 577 007 725

Konstruktér

Ing. Vlastimil Ptáček

 • +420 720 960 134
 • +420 577 007 769

Útvar logis­tiky

Vedoucí útvaru

Ing. David Masař

 • +420 702 167 342
 • +420 577 007 744

Disponent

Hana Babjarová

 • +420 602 572 371
 • +420 577 007 726

Dispečerka dopravy

Marcela Holíková

 • +420 725 102 639
 • +420 577 007 762

Vedoucí dispečinku dopravy

Vladimír Mahdal

 • +420 602 567 097
 • +420 577 007 754

Referent subdodávek

Radim Matyáš

 • +420 724 831 940
 • +420 577 007 727

Disponent

Dominik Radoň

 • +420 702 025 696
 • +420 577 007 726

Disponent

Agnieszka Serafin, DiS.

 • +420 720 069 987
 • +420 577 007 726

Vedoucí skladu

Michal Zeťák

 • +420 720 958 669
 • +420 577 007 726

Útvar výro­by

Vedoucí útvaru

Milan Blažek

 • +420 607 052 719

Dílenský mistr

Roman Šimák

 • +420 724 338 836

Dílenský mistr

Vít Fojtů

 • +420 607 052 718

Dílenský mistr

Alois Hofschneider

 • +420 607 025 528

Útvar servis a montáže

Vedoucí

Martin Souček

 • +420 702 232 024
 • +420 577 007 768

Technik montáží

Pavel Fuksa

 • +420 720 069 988

Technolog staveb

Roman Katriňák

 • +420 720 966 561

Útvar TPV a technologie

Vedoucí útvaru

Bc. Kamil Kovář

 • +420 727 954 075
 • +420 577 007 773

Technolog

Martin Čada

 • +420 602 576 860
 • +420 577 007 748

Přípravář

Ing. Tomáš Chovančík

 • +420 702 215 895
 • +420 577 007 781

Výrobní kalkulantka

Miroslava Chromková

 • +420 577 007 765

Přípravář

Michal Drábek

 • +420 725 517 861
 • +420 577 007 772

Přípravář, kontrola MM

Libor Horčica

 • +420 702 237 511

Přípravář

Jiří Magdálek

 • +420 720 725 517 884
 • +420 577 007 758

Přípravář

Ing. Miroslav Šišák

 • +420 727 897 963
 • +420 577 007 771

Výrobní kalkulantka

Daniela Slováčková

 • +420 577 0007 729

Přípravář

Lukáš Tomeček

 • +420 776 383 545

Útvar účtár­na, controlling

Finanční ředitelka

Jiřina Grygarová

 • +420 606 734 337
 • +420 577 007 738

Controller

Ing. Vladimíra Čablová

 • +420 702 294 034
 • +420 577 007 784

Účetní

Ing. Ivana Filgasová

 • +420 577 007 782

Účetní

Milena Bečicová

 • +420 725 874 638
 • +420 577 007 739

Účetní

Stanislava Grebeníčková

 • +420 577 452 837
 • +420 577 007 737

Útvar řízení pro­cesů, IT a kvality

Vedoucí útvaru

Ing. Luděk Ohnoutek

 • +420 602 567 098
 • +420 577 007 731

Manažer kvality

Roman Rožnovják

 • +420 724 877 358
 • +420 577 007 735