KOMA MODULAR alt
DSC6547
DSC6547
DSC6557
DSC6555
DSC6548
DSC6542
DSC6535
DSC6533
DSC6531
DSC6527
DSC6543
DSC6526

11 fotografií

Apartmány v 5* rezortu na ostrově Krk


Dvanáct modulárních prázdninových apartmánů v 5* rezortu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Kempy
Rok realizace:2018
Klient:VSG plus
Země realizace:Chorvatsko
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 25
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA sys­tém je kom­fort­ní a vhod­ný na prázd­ni­no­vé uby­to­vá­ní, pro­to si ho vybral inves­tor fir­ma VSG PLUS pro rea­li­za­ci apartmá­nů v pětihvěz­dič­ko­vém rezor­tu na chor­vat­ském ost­ro­vě Krk. Cel­kem 25 modu­lů tvo­ří 12 apartmá­nů v 6 objek­tech, kte­ré byly dopl­ně­ny fasádou a sekun­dár­ní střechou.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku