KOMA MODULAR alt
Dpa-bergedorf-02
Dpa-bergedorf-02
Dpa-bergedorf-05
Dpa-bergedorf-06
Dpa-bergedorf-09
Dpa-bergedorf-13
Dpa-bergedorf-15
Dpa-bergedorf-21
Dpa-bergedorf-27
Dpa-bergedorf-29
Dpa-bergedorf-31
Dpa-bergedorf-43
Dpa-bergedorf-44

12 fotografií

Sociální byty (BV Brookkehre Str.)_Hamburk


Sedm modulárních domů, přičemž každý modulární dům je sestaven z 43 modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2015
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 4 týdny
Počet modulů: 301
Užitná plocha: 5000 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Poně­kud spe­ci­ál­ním pro­jek­tem byly domy na Bro­ok­ke­hre Str. Pro­jekt zahr­no­val sedm domů, kte­ré mají opro­ti všem před­cho­zím byto­vým domům dodá­va­ným do oko­lí Ham­bur­ku spe­ci­fic­ké pro­ve­de­ní. Domy jsou vět­ší než ostat­ní rea­li­za­ce – kaž­dý dům je sesta­ven z 43 modu­lů. Pří­ze­mí a 1. NP je roz­dě­le­no do čtyř uby­to­va­cích jed­no­tek, 2. NP do dvou. V kaž­dé uby­to­va­cí jed­not­ce jsou tři samo­stat­né poko­je se spo­leč­ným WC a koupelnou.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku