KOMA MODULAR alt
Comma_design_showroom_1
Comma-design-showroom-16
Comma-design-showroom-15
Comma-design-showroom-14
Comma-design-showroom-13
Comma-design-showroom-12
Comma-design-showroom-11
Comma-design-showroom-10
Comma-design-showroom-9
Comma-design-showroom-8
Comma-design-showroom-7
Comma-design-showroom-6
Comma-design-showroom-5
Comma-design-showroom-4
Comma-design-showroom-3
Comma-design-showroom-2
Comma_design_showroom_1

16 fotografií

Designový show room


Patrové designové zázemí o rozloze téměř 200 m2 je složeno z 11 modulů řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2012
Klient:Bennets
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 11
Užitná plocha: 200 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fle­xi­bi­li­tu vyu­ži­tí KOMA sys­té­mu doka­zu­je i designo­vý showro­om, pro­dej­ní sklad a kan­ce­lář v jed­nom v Dol­ním Sas­ku, neda­le­ko měs­ta Lüne­burg. Zde mla­dý desig­nér pro­dá­vá i navr­hu­je futu­ris­tic­ké designo­vé výrob­ky, kte­ré pro svo­ji pre­zen­ta­ci potře­bu­jí na prv­ní pohled jiný pro­stor, jenž bude při­ro­ze­ně koexis­to­vat s umě­lec­kým sty­lem majitele.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku