KOMA MODULAR alt
Ggz-friesland-7
Ggz-friesland-8
Ggz-friesland-7
Ggz-friesland-6
Ggz-friesland-5
Ggz-friesland-4
Ggz-friesland-3
Ggz-friesland-2
Ggz-friesland-1-a
Ggz-friesland-1

9 fotografií

Ubytovací jednotky pro mentálně postižené


10 modulárních ubytovacích jednotek pro mentálně postižené.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2010
Klient:GGZ FRIESLAND
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 270 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V his­to­ric­kém měs­tě Fra­ne­ker v Holand­sku pro­vo­zu­je GGZ Friesland (orga­ni­za­ce pro dušev­ní zdra­ví) cen­t­rum pro lidi s men­tál­ním posti­že­ním. V cen­t­ru se nachá­zí deset modu­lár­ních uby­to­va­cích jed­no­tek, kte­ré slou­ží jako chrá­ně­né byd­le­ní pro men­tál­ně posti­že­né. KOMA sys­tém zde umož­nil byd­le­ní gar­son­ko­vé­ho typu s výho­dou samo­stat­ných domů, kte­ré jsou umís­tě­ny do pří­jem­né­ho pro­stře­dí. Kon­tej­ne­ro­vý vzhled modu­lů dodá­vá mís­tu ele­gant­ní nádech.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku