KOMA MODULAR alt
Msjihlava-8
Msjihlava-42
Msjihlava-41
Msjihlava-40
Msjihlava-39
Msjihlava-37
Msjihlava-36
Msjihlava-33
Msjihlava-32
Msjihlava-31
Msjihlava-28
Msjihlava-27
Msjihlava-26
Msjihlava-25
Msjihlava-24
Msjihlava-23
Msjihlava-22
Msjihlava-21
Msjihlava-19
Msjihlava-18
Msjihlava-17
Msjihlava-15
Msjihlava-14
Msjihlava-12
Msjihlava-11
Msjihlava-9
Msjihlava-8
Msjihlava-7
Msjihlava-5
Msjihlava-4
Msjihlava-3
Msjihlava-2
Msjihlava-1

32 fotografií

Modulární školka v Jihlavě


Dvoupodlažní modulární školka se 4 třídami.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 8 týdnů
Délka výroby: 5 týdnů
Počet modulů: 34
Užitná plocha: 810 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:fasáda: omítka / pařená borovice

Jih­la­va v Čes­ké repub­li­ce se dlou­ho­do­bě potý­ká s nedo­stat­kem míst pro před­ško­lá­ky. Od roku 2010 chtě­lo mít vede­ní měs­ta vět­ší kapa­ci­tu o zhru­ba sto míst a tak vyu­ži­li KOMA sys­tém k vybu­do­vá­ní dvou­pod­laž­ní škol­ky se čtyř­mi tří­da­mi. Škol­ka byla posta­ve­na během tří měsí­ců pod­le návr­hu archi­tek­ta Tomá­še Cen­de­lí­na, kte­rý čás­teč­ně vyu­žil dře­vě­né­ho opláštění.Reportáž z ote­vře­ní si může­te shléd­nout zde… . Vlast­ní mon­táž modu­lár­ní škol­ky trva­la 6 týdnů.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku