KOMA MODULAR alt

41 fotografií

MŠ École Saint Exupery, CH


Rostoucí modulární školka.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Klient:École Saint Exupery
Země realizace:Švýcarsko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 35
Užitná plocha: 600 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve Švý­car­sku řeší efek­tiv­ně nedo­sta­tek míst ve škol­kách výstav­bou modu­lár­ních mateř­ských škol jako napří­klad mateř­skou ško­lou Éco­le Saint Exu­pery, kte­rou jsme vybu­do­va­li ze stan­dard­ních modu­lů StandardLine.

V roce 2011 bylo posta­ve­no pří­ze­mí škol­ky a v dal­ších letech byla škol­ka postup­ně dopl­ně­na o dal­ší dvě pat­ra. Sou­čás­tí dodáv­ky bylo i ven­kov­ní scho­diš­tě. Stav­bu pak inves­tor dopl­nil výtahem.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku