KOMA MODULAR alt

13 fotografií

Mateřská škola v Ořešíně


Jednotřídní modulární školka.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 160 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma KOMA MODU­LAR pomoh­la vyře­šit pro­blém s umís­tě­ním dětí do mateř­ské ško­ly. Během krát­ké doby jsme vysta­vě­li kon­tej­ne­ro­vou mateř­skou škol­ku. V Oře­ší­ně, vís­ce blíz­ko Brna, se v posled­ních letech hod­ně sta­vě­lo a tak vznik­la potře­ba mateř­ské ško­ly. Od 1.9.2011, kdy byla škol­ka slav­nost­ně ote­vře­na, tak může 25 rodin umís­tit své rato­les­ti do modu­lár­ní mateř­ské školky.Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku