KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Obalovna Týniště nad Orlicí


Modulární zázemí obalovny vybudováno tak, aby splňovalo nejpřísnější technologická a ekologická pravidla.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 216 m2
Forma prodeje:Prodej

Na začát­ku květ­na 2016 byla v Týniš­ti nad Orli­cí ote­vře­na nová oba­lov­na na výro­bu asfal­to­vých smě­sí. Oba­lov­na Týniš­tě s. r. o., jak zní její přes­ný název, byla navr­že­na a vybu­do­vá­na v sou­la­du s nej­přís­něj­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi a eko­lo­gic­ký­mi pra­vi­dly. V tom­to duchu bylo vybu­do­vá­no i záze­mí oba­lov­ny z modu­lů KOMA.

Umístění objektu

Zpět na reference