KOMA MODULAR alt

8 fotografií

Pekárna Kutzer v Erbendorfu


Bäckerei Kutzer Erbendorf. Pekárna s vlastním Drive-In.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Pekárny
Rok realizace:2019
Klient:Kutzer
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 5
Užitná plocha: 90 m2
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Drive-in

Pekár­ny Kut­zer nalez­ne­te v Němec­ku na desít­kách míst. Ty samo­stat­ně sto­jí­cí u nákup­ních stře­di­sek jsou z našich modu­lů. Pekár­ny už neslou­ží pou­ze k náku­pu peči­va, ale jsou mís­tem k setká­vá­ní, strá­ve­ní odpo­čin­ku s kávou a vychut­ná­ní čer­s­tvých upe­če­ných lasko­min. Tato pekár­na navíc vyho­vu­je sou­čas­né zrych­le­né době, kdy si mohou zákaz­ní­ci pro­střed­nic­tvím Dri­ve-in nakou­pit zbo­ží tak, že nemu­sí opus­tit automobil.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku