KOMA MODULAR alt
Dsc-3094
Dsc-3094
Dsc-3091
Dsc-3089
Dsc-3086
Dsc-3082
Dsc-3071
Dsc-3066
Dsc-3064

8 fotografií

Retro WC


Sanitární moduly v retro designu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2012
Klient:Pletschacher
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 36 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

To, že může být výsle­dek při vyu­ži­tí KOMA sys­té­mu sku­teč­ně jaký­ko­liv, doka­zu­je i retro pří­buz­ný super­i­o­ru, kte­rý byl vytvo­řen ve spo­lu­prá­ci s němec­kou fir­mou Plet­scha­cher. Ved­le moder­ních sofis­ti­ko­va­ných záchod­ků pro­ka­zu­je ten­to modul pří­klad­nou vari­a­bi­li­tu KOMA sys­té­mu. Retro styl pocho­pi­tel­ně nijak nena­ru­šil kom­fort luxus­ní­ho sani­tár­ní­ho kontejner.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku