KOMA MODULAR alt
Grenchen-12
Grenchen-18
Grenchen-17
Grenchen-16
Grenchen-15
Grenchen-14
Grenchen-13
Grenchen-12
Grenchen-11
Grenchen-10
Grenchen-9
Grenchen-1
Grenchen-8
Grenchen-7
Grenchen-5
Grenchen-4
Grenchen-3
Grenchen-2

17 fotografií

Šatny pro fotbalový klub, Grenchen


Modulární zázemí fotbalového klubu tvořené 7 moduly.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 150 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve švý­car­ském Gren­che­nu vyu­ži­li KOMA sys­tém zejmé­na kvů­li jeho efek­tiv­ní funkč­nos­ti a necha­li si posta­vit šat­ny pro taměj­ší fot­ba­lo­vý klub. Pou­ži­tí vlni­té ple­cho­vé fasády s kom­bi­na­cí mod­rých vstu­pů půso­bí nápa­di­tě a dodá­vá budo­vě jis­tou ojedinělost.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku