KOMA MODULAR alt

17 fotografií

Šatny pro fotbalový klub, Grenchen


Modulární zázemí fotbalového klubu tvořené 7 moduly.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 150
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve švý­car­ském Gren­che­nu vyu­ži­li KOMA sys­tém zejmé­na kvů­li jeho efek­tiv­ní funkč­nos­ti a necha­li si posta­vit šat­ny pro taměj­ší fot­ba­lo­vý klub. Pou­ži­tí vlni­té ple­cho­vé fasády s kom­bi­na­cí mod­rých vstu­pů půso­bí nápa­di­tě a dodá­vá budo­vě jis­tou ojedinělost.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku