KOMA MODULAR alt
Oil-platform-3
Oil-platform-1
Oil-platform-2
Oil-platform-3
Oil-platform-4
Oil-platform-5
Oil-platform-6
Oil-platform-7
Oil-platform-8
Oil-platform-9

9 fotografií

Ubytovny a kanceláře na vrtné plošině, Grooting, NL


Modulární zázemí pro dělníky na ropné plošině.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2003
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 114
Užitná plocha: 2160 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:fasáda: navlněný lakovaný pozinkovaný plechmísto: Atlantský oceán

Jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších spo­lu­pra­cí při vytvá­ře­ní záze­mí pro děl­ní­ky byla ta s fir­mou Gro­o­ting, pro kte­rou KOMA doda­la sani­tár­ní a sta­ve­bí buň­ky na rop­nou plo­ši­nu v Atlan­tic­kém oce­á­nu. Tato plo­ši­na, jež těží ropu pro fir­mu SHELL , doka­zu­je, jak mobil­ní mohou být dočas­né stav­by kde­ko­liv na světě.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku