KOMA MODULAR alt
Avans-hogeschool-den-bosch-7
Avans-hogeschool-den-bosch-7
High-school
Avans-hogeschool-den-bosch-nl
Avans-hogeschool-den-bosch-8
Avans-hogeschool-den-bosch-6
Avans-hogeschool-den-bosch-4
Avans-hogeschool-den-bosch-3
Avans-hogeschool-den-bosch-2

8 fotografií

Vysoká škola Den Bosch


Modulární dvoupatrová budova vysoké školy s fasádou z vlnitého plechu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vysoké školy
Rok realizace:2008
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 4 týdny
Počet modulů: 48
Užitná plocha: 972 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V hlav­ním měs­tě nizo­zem­ské pro­vin­cie Sever­ní Bra­bant­sko se jmé­nem s-Her­to­gen­bosch, zná­mém spí­še pod hovo­ro­vým názvem Den Bosch, vyu­ži­li KOMA sys­tém k rea­li­za­ci vyso­ké ško­ly. Pou­ži­tí ple­cho­vé vlni­té fasády vytvá­ří kon­trast s původ­ní zástav­bou a tím kam­pus zís­ká­vá na originalitě.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku