KOMA MODULAR alt
Kiosk-in-lugde-4
Standardline-sani
Kiosk-in-lugde-11
Kiosk-in-lugde-10
Kiosk-in-lugde-9
Kiosk-in-lugde-8
Kiosk-in-lugde-7
Kiosk-in-lugde-6
Kiosk-in-lugde-4
Kiosk-in-lugde-3
Kiosk-in-lugde-2
Kiosk-in-lugde-1

11 fotografií

Zahradní restaurace, Lügde


Modulární zahradní restaurace s dřevěným obkladem.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1,5 týdne
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 50 m2
Výrobková řada: StandardLine

V krás­ném němec­kém měs­tě Lüg­de půso­bí zahrad­ní restau­ra­ce pou­ži­tím dře­vě­né fasády jako výlet­ní stá­nek pro občer­stve­ní turis­tů. Zane­chá­vá si ale trva­lost pev­né stav­by a výho­dy KOMA sys­té­mu – rych­lost výstav­by bez zatí­že­ní oko­lí stav­by a mobi­li­ta restau­ra­ce pro pří­pad potře­by pře­mís­tit budo­vu na jiné místo.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku