KOMA MODULAR alt

Pekárny


Mod­ulární pekárny s výde­jem čer­stvého peči­va jsou stále více využívány k výrobě a okamžitého prode­je pekařských a cukrářských výrobků. Kon­strukce mod­ulárních objek­tů umožňu­je i jejich umístění v blízkosti obchod­ních cen­ter nebo velkovýro­by. Větši­na těch­to mod­ulárních pekáren nabízí jak pros­to­ry k prode­ji i konzu­maci, tak i čer­stvou voňavou kávu. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Img 2302

Pekárna s prodejem pečiva

Mod­ulární prode­j­na peči­va ses­tavená ze 3 modulů.

Rok realizace:2014
Klient:Svoboda & Březík
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Pekárna Kutzer v Erbendorfu
2017 |
Prodejna pečiva

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110