KOMA MODULAR alt

Zaří­ze­ní staveniště


Dnes už si nikdo zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě bez obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů nedo­ve­de před­sta­vit. Celé kon­tej­ne­ro­vé sesta­vy, ale i jed­not­li­vé obyt­né či sani­tár­ní kon­tej­ne­ry fir­ma KOMA pro­dá­vá, ale i pro­na­jí­má pro­střed­nic­tvím své sestři­né spo­leč­nos­ti KOMA RENT. Z těch­to obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů se tvo­ří kan­ce­lá­ře na sta­ve­niš­ti, šat­ny, soci­ál­ní zaří­ze­ní, ale i celé uby­tov­ny se spo­le­čen­ský­mi pro­sto­ra­mi, jídel­na­mi a kantýnami.

Související reference

2017 |
Zařízení staveniště pro rekultivaci půdy pro firmu Lobbe
2016 |
Obalovna Týniště nad Orlicí

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110