KOMA MODULAR alt

Zařízení staveniště


Dnes už si nikdo zařízení staveniště bez obyt­ných a san­itárních kon­te­jn­erů nedovede před­stavit. Celé kon­te­jnerové ses­tavy, ale i jed­notlivé obyt­né či san­itární kon­te­jn­ery fir­ma KOMA prodává, ale i pron­a­jímá prostřed­nictvím své ses­třiné společnos­ti KOMA RENT. Z těch­to obyt­ných a san­itárních kon­te­jn­erů se tvoří kanceláře na staveništi, šat­ny, sociál­ní zařízení, ale i celé uby­tovny se společen­ský­mi pros­tora­mi, jídel­na­mi a kantýnami.

Související reference

2017 |
Zařízení staveniště pro rekultivaci půdy pro firmu Lobbe
2016 |
Obalovna Týniště nad Orlicí

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110