KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1996 Kuchyňské kontejnery pro Českou armádu, SFOR Realizace pro bydlení / Kempy