KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2003 Ubytovny a kanceláře na vrtné plošině, Grooting, NL Zařízení staveniště
2003 Kanceláře firmy VOLVO Administrativní budovy / Kanceláře
2003 Domov poklidného stáří v Redoute Realizace pro bydlení / Domovy poklidného stáří