KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Přístavba Univerzity užitého umění ve Vídni Realizace školské / Hudební školy
2007 Kancelářské moduly pro letiště Administrativní budovy / Kanceláře