KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2010 Kanceláře fy Ingate Administrativní budovy / Kanceláře
2008 Kanceláře pro Magistrát Vídeň Administrativní budovy / Kanceláře
2007 Kancelářské moduly pro letiště Administrativní budovy / Kanceláře
2006 Rozšíření kanceláře pro motorárnu BMW Administrativní budovy / Kanceláře
2004 Rozšíření kanceláří pro firmu BMW Administrativní budovy / Kanceláře