KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2023 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Jan Snel Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku pro fu TZVZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájmového parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Mobilconcept Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Petri Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Rekord Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu KBS Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Rekord Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Obytné a sanitární kontejnery do pronájemního parku polského Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2018 Kontejnery do pronájemního parku firmy Amtra Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2017 Kontejnery do pronájmového parku firmy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2017 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA_Dernbach Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié_Mainz Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Siloco_Hamburk Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájmového parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Kontejnery pro Jan Snel Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Pronájmové moduly určené pro festivaly Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku firmy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu SANI / Stavební veletrh Bauma 2013 Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Knörr Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku Siloco Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy Knörr Zelte & Container Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kont. do pron. parku fy Gerhardt Abschleppdienst Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy MJ Rent Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Kontejnery do pronájmového parku - Malthus Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Kontejnery do pronájemního parku firmy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Kontejnery do pronájemního parku firmy CRAMO_CZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Pronájemní kontejnery pro firmu Balfour Beatty Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Pronájemní kontejnery pro firmu CRAMO CZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Obytné a sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Miauton Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Obytné kontejnery pro firmu Siemens Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Pronájmové kontejnery pro firmu Malthus Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Speciální VIP sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Kontejnery do pronájemního parku firmy Malthus Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery pro firmu Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Obytné kontejnery pro firmu Espace Chantier Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Kontejnery do pronájemního parku firmy Mobilstock; projekt Colmar Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Obytné a sanitární kontejnery pro firmu KIFA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro firmu SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Pronájemní kontejnery pro firmu OECON Mobilbau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Karrié Bau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní parku fy Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní park fy Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní park fy OECON Mobilraum Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní firmu OECON Mobilraum Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Pronájemní kontejnery pro fu OECON Mobilbau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2004 Kontejnery do pronájmového parku firmy Porr Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2002 Kontejnery do pronájmového parku firmy STRABAG Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků