KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1998 Sanitární kontejnery s fekálními tanky pro Českou armádu Sanitární moduly