KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2011 Technologické kontejnery pro fu ABB Speciální moduly / Technologické kontejnery
2011 Provozovna pro rafinerii Esso (budova odolná proti výbuchu) Speciální moduly / Moduly odolné proti výbuchu
2011 Technologické kontejnery, Sandvik SRP AB - Zambie Speciální moduly / Technologické kontejnery