KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2017 Sociální byty pro město Hamburk Realizace pro bydlení / Bytové domy