KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2010 Kontrolní stanice Speciální moduly / Technologické kontejnery
2009 Obytné a sanitární jednotky podle nové tepelně technické normy TEK 07 NO pro firmu Uniteam NO Speciální moduly / Technologické kontejnery