KOMA MODULAR alt
Ctp uzice 4
Ctp uzice 1
Ctp uzice 3 0
Ctp uzice 10
Ctp uzice 13
Ctp uzice 15
Ctp uzice 16
Ctp uzice 17
Ctp uzice 20
Ctp uzice 22

9 fotografií

Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích


Modulární kancelářská budova a zázemí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:Ing. arch. Radek Maar
Klient:CTP
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 5 dní
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 360 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Úžic­ká komerč­ně prů­mys­lo­vá zóna před­sta­vu­je dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí loka­li­tu s výbor­nou dostup­nos­tí a stra­te­gic­kou polo­hou. Z těch­to důvo­dů je zde budo­vá­no nej­vět­ší logis­tic­ké cen­t­rum pro nej­vý­znam­něj­ší svě­tozná­mé znač­ky včet­ně Mer­ce­des. KOMA MODU­LAR byla u toho a vybu­do­va­la záze­mí pro ten­to obchod­ní park.
Umístění objektu

Zpět na reference