KOMA MODULAR alt
3
1
4
3
2
11
8
10
6
7

9 fotografií

Lékárna pro Nemocnici Kyjov


Modulární lékárna z 2 modulů fasádou z omítky.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví
Rok realizace:2017
Klient:Hospital in Kyjov
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 225 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Zvý­še­né náro­ky a nedo­sta­tek pro­stor pro lékár­nu v are­á­lu nemoc­ni­ce Kyjov uspo­ko­ji­la rych­lá dodáv­ka modu­lár­ní lékár­ny. Nemoc­ni­ce zvo­li­la modu­lár­ní meto­du výstav­by hlav­ně z důvo­du rych­los­ti a oka­mži­té­ho zahá­je­ní pro­vo­zu po dokon­če­ní. Fasáda je při­způ­so­be­na okol­ní zástavbě.

Umístění objektu

Zpět na reference