KOMA MODULAR alt

13 fotografií

Zařízení staveniště s jídelnou, kancelářemi a šatnami pro rozšíření letiště Václava Havla v Praze.


Zázemí pro dělníky při výstavbě terminálu letiště.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2004
Klient:METROSTAV / Hochtief
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 92
Užitná plocha: 420
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Při výstav­bě nové­ho ter­mi­ná­lu na letiš­ti Pra­ha byly pou­ži­ty naše výrob­ky, kte­ré slou­ži­ly jako záze­mí sta­veb­ních děl­ní­ků a vede­ní stavby.

Umístění objektu

Zpět na reference