KOMA MODULAR alt
Pradelna-2
Pradelna-15
Pradelna-14
Pradelna-13
Pradelna-12
Pradelna-11
Pradelna-10
Pradelna-9
Pradelna-8
Pradelna-7
Pradelna-6
Pradelna-5
Pradelna-4
Pradelna-3
Pradelna-2
Pradelna-1

15 fotografií

Prádelna pro finskou firmu LINDSTRÖM


Modulární prádelna se sekundární střechou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Drobné výrobní provozy
Rok realizace:2008
Klient:LINDSTRÖM
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 80
Užitná plocha: 1440 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Půvo­dem skan­di­náv­ská rodin­ná spo­leč­nost Lindström, kte­rá byla zalo­že­na již roku 1848 jako původ­ně bar­vír­na tex­ti­lu, má v sou­čas­né době poboč­ky po celém svě­tě. V sou­čas­né době se věnu­je pro­nájmu oděvů, jeho čiš­tě­ní a čiš­tě­ní roho­ží a kober­ců. I díky tomu, že spo­leč­nost pochá­zí ze Skan­di­ná­vie, lpí na tom, aby její pro­voz napl­ňo­val hod­no­ty trva­lé udr­ži­tel­nos­ti. I pro­to si pro výstav­bu prá­del­ny v Trna­vě vybra­lo vede­ní spo­leč­nos­ti Lindström KOMA sys­tém, neboť ten je díky eko­lo­gic­ké a efek­tiv­ní pre­fab­ri­ka­ci, ale také díky sekun­dár­ní vyu­ži­tel­nos­ti a pře­no­si­tel­nos­ti ide­ál­ní for­mou výstavby.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku