KOMA MODULAR alt
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale
Pro Resale

10 fotografií

Prodejna pro Pro Resale


Modulární prodejní centrum se zasedací místností a zázemím s bondovou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Klient:Pro Resale
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 162 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V roce 2010 jsme doda­li sesta­vu 5 modu­lů pro spo­leč­nost Pro Resa­le do Ost­ro­va­čic u Brna. Po deví­ti letech pře­sta­la sesta­va inves­to­ro­vi vyho­vo­vat a pro­to jsme na mís­tě původ­ní sesta­vy posta­vi­li vět­ší a kom­fort­něj­ší sesta­vu, kte­rá slou­ží jako pro­dej­ní cen­t­rum, zase­da­cí míst­nost a záze­mí. Nová sesta­va je opláš­tě­na bon­do­vou fasádou, uvnitř zaujmou pro­skle­né příč­ky, vytá­pě­ní je řeše­no pod­la­ho­vým tope­ním Fénix. Původ­ní sesta­vu jsme pře­mís­ti­li na jiné mís­to v are­á­lu fir­my, kde najde nové využití. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku