KOMA MODULAR alt

10 fotografií

Prodejna pro Pro Resale


Modulární prodejní centrum se zasedací místností a zázemím s bondovou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Klient:Pro Resale
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 162 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V roce 2010 jsme doda­li sesta­vu 5 modu­lů pro spo­leč­nost Pro Resa­le do Ost­ro­va­čic u Brna. Po deví­ti letech pře­sta­la sesta­va inves­to­ro­vi vyho­vo­vat a pro­to jsme na mís­tě původ­ní sesta­vy posta­vi­li vět­ší a kom­fort­něj­ší sesta­vu, kte­rá slou­ží jako pro­dej­ní cen­t­rum, zase­da­cí míst­nost a záze­mí. Nová sesta­va je opláš­tě­na bon­do­vou fasádou, uvnitř zaujmou pro­skle­né příč­ky, vytá­pě­ní je řeše­no pod­la­ho­vým tope­ním Fénix. Původ­ní sesta­vu jsme pře­mís­ti­li na jiné mís­to v are­á­lu fir­my, kde najde nové využití. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku