KOMA MODULAR alt
Stavebniny-zlonice-20
Stavebniny-zlonice-02
Stavebniny-zlonice-05
Stavebniny-zlonice-13
Stavebniny-zlonice-19
Stavebniny-zlonice-20
Stavebniny-zlonice-11_0

6 fotografií

Prodejna stavebnin KB-BLOK


Prodejna stavebnin KB-BLOK

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2017
Klient:KB-BLOK
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 135 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:7 modulů 7.500x2.990x3.460mm

KB - BLOK sys­tém, s.r.o. je ryze čes­ká sou­kro­má spo­leč­nost pod­ni­ka­jí­cí v oblas­ti výro­by sta­veb­ních mate­ri­á­lů. Již od své­ho zalo­že­ní před 25 lety sle­du­je spo­leč­nost jas­ný cíl – nabí­zet to nej­lep­ší na trhu. Vlast­ní síť dis­tri­buč­ních skla­dů a pro­de­jen sta­veb­nin nevy­u­ží­vá fir­ma pou­ze k pro­de­ji, ale rov­něž jako zdroj cen­né zpět­né vaz­by – k zís­ká­vá­ní pod­ně­tů, jak dále vylep­šit stá­va­jí­cí výrob­ky a jak uspo­ko­jit poža­dav­ky trhu na výrob­ky nové. K roz­ší­ře­ní pro­dej­ní sítě si fir­ma KB-BLOK zvo­li­la KOMA sys­tém pro­sto­ro­vé modulace.

Umístění objektu

Zpět na reference