KOMA MODULAR alt
Automann-blaubeuren-05
Automann-blaubeuren-05
Automann-blaubeuren-07
Automann-blaubeuren-11
Automann-blaubeuren-17
Automann-blaubeuren-27
Automann-blaubeuren-29
Automann-blaubeuren-31
Automann-blaubeuren-33
Automann-blaubeuren-35
Automann-blaubeuren-38
Automann-blaubeuren-39
Automann-blaubeuren-42
Automann-blaubeuren-43
Automann-blaubeuren-47

14 fotografií

Sídlo firmy Auto Mann GmbH Blaubeuren


Sídlo firmy Auto Mann GmbH v Blaubeuren se zelenou střechou.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2015
Klient:Auto Mann GmbH
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 22
Užitná plocha: 400 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
V němec­kém měs­tě Blau­be­uren má síd­lo logis­tic­ká fir­ma Auto Mann. Pro své kan­ce­lá­ře si zvo­li­la modu­lár­ní objekt, kte­ré­mu nechy­bí nic, co síd­lo fir­my potře­bu­je. Celá sesta­va je opat­ře­na fasádou z puro­vých pane­lů. Okna a dve­ře jsou hli­ní­ko­vé v antra­ci­to­vé bar­vě s ven­kov­ní­mi elek­tric­ký­mi žalu­zi­e­mi. Stře­cha sesta­vy je zele­ná. Všech­na opat­ře­ní - zatep­le­ní budo­vy pane­ly PUR, ven­kov­ní žalu­zie, zele­ná stře­cha - šet­ří nákla­dy na vytá­pě­ní nebo chla­ze­ní budo­vy a vytvá­ří pří­jem­né pra­cov­ní prostředí.
Umístění objektu

Zpět na reference