KOMA MODULAR alt
Lom cerna skala 25
Lom cerna skala 25
Lom cerna skala 07
Lom cerna skala 04
Lom cerna skala 22
Lom cerna skala 18
Lom cerna skala 01
Lom cerna skala 41
Lom cerna skala 43

8 fotografií

Zařízení staveniště pro M-Silnice_Lom Černá Skála


Dvoupodlažní sestava tvořená 10 moduly a venkovním pozinkovaným schodištěm.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2015
Klient:M-Silnice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 198 m2
Forma prodeje:Prodej

Dvou­pod­laž­ní budo­va tvo­ře­ná 10 modu­ly posky­tu­je záze­mí pro děl­ní­ky v lomu Čer­ná Ská­la. Pří­ze­mí je tvo­ře­no 8 modu­ly ve kte­rých jsou umís­tě­né šat­ny, tech­nic­ká míst­nost, jídel­na a soci­ál­ní záze­mí. V pat­ře ze 2 modu­lů jsou kan­ce­lá­ře.
Sou­čás­tí dodáv­ky je ven­kov­ní scho­diš­tě, pří­střeš­ky nebo oken­ní mříže. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku