KOMA MODULAR alt

Šat­ny pro atle­tic­ký sta­di­on ve Zlíně


13. 12. 2015 | Novinky

To, že modu­lár­ní výstav­ba je zají­ma­vá také pro poří­ze­ní záze­mí spor­to­višť, pro­ká­za­la dodáv­ka šaten, klu­bo­ven a soci­ál­ní­ho zaří­ze­ní na atle­tic­kém sta­di­o­nu ve Zlí­ně. Modu­lár­ní sesta­va nahra­di­la nevy­ho­vu­jí­cí stá­va­jí­cí šat­ny a to v rekord­ně krát­kém času. 
Videa
 • 15mm0582
 • 15mm0536
 • 15mm0538
 • 15mm0610
 • 15mm0636
 • 15mm0760
 • 15mm0787
 • 15mm0823
 • 15mm0876
 • 15mm0897
 • 15mm0904
 • 15mm0597 0
 • 15mm0597 0
 • 15mm0582
 • 15mm0536
 • 15mm0538
 • 15mm0610
 • 15mm0636
 • 15mm0760
 • 15mm0787
 • 15mm0823
 • 15mm0876
 • 15mm0897
 • 15mm0904