KOMA MODULAR alt

EXPO 2015 zahájeno


01. 05. 2015 | Video

Spl­ni­li jsme vše, a ješ­tě více, k čemu jsme se zavá­za­li, a tak může být čes­ký pavi­lon dnes slav­nost­ně ote­vřen. Podí­vej­te se na pro­pa­gač­ní video, kte­ré zhmo­t­ňu­je myš­len­ku tvůr­ců pavi­lo­nu. Do kon­ce říj­na letoš­ní­ho roku si může­te vše pro­hléd­nout v ital­ském Milá­ně na vlast­ní oči.


Videa
 • Mg_4555_0
 • Mg_4642_0_0
 • Mg_4722_0
 • Mg_4741_0
 • Mg_4744_0
 • Mg_4984_0
 • Mg_4999_0
 • Mg_5002_0
 • Mg_5029_0
 • Mg_5302_0
 • Mg_5333_0
 • Mg_5338_0
 • Mg_5413_0