KOMA MODULAR alt

stavíme modulární budoucnost

Zahajujeme provoz nové haly pro zpracování hliníkových oken a fasád

Rozšířili jsme výrobní závod ve Vizovicích a přistavili jsme novou halu. Právě zahajujeme provoz nové haly na zpracování hliníkových oken, dveří a bondových fasád. Nový provoz s moderními technologiemi je dalším krokem k modulárním designovým stavbám na vysoké úrovni.

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby

Mod­ulární výs­tav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum doprovod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.

Jsme čle­nem ino­vač­ní plat­for­my INOVATO

Zlínsko Luhačovicko

Jsme part­ne­rem desti­nač­ní spo­leč­nos­ti Zlín­sko a Luhačovicko

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110