KOMA MODULAR alt

1992 - 2022

Slavíme třicátiny!

Před 30 lety ve Vizovicích vznikla KOMA. Začali jsme s oslavou pro naše zaměstnance a jejich rodiny Dětským dnem přímo v areálu naší firmy. Počasí nám vyšlo na objednávku a všichni jsme se celý den užili. Za dětmi přišel kouzelník, mohli si zaskákat na nafukovací pirátské lodi, posprejovat naše moduly, zajezdit si na inline bruslích nebo na poníkovi, osvěžit se v bazénku, ochutnat zmrzlinu z kozí farmy z Vizovic nebo se pořádně nadlábnout.

Děkujeme všem, kteří si tento den užili s námi!

DODÁVÁME LETIŠTĚ DO SENEGALU

První modulární letiště v St. Louis je hotové!

V St. Louis jsme dokončili montáž prvního modulárního letiště. Máme hotový letištní terminál, hangár a zázemí pro zajištění chodu letiště, nyní se realizují dokončovací práce a brzy jej předáme do rukou investorů. Budou následovat práce uvnitř budov a úprava exteriéru. Na místě jsme měli partu našich kolegů, kteří celou montáž realizovali v radikálně odlišných podmínkách než jsme zvyklí.

Je neuvěřitelné, že s našimi moduly pomáháme budovat infrastrukturu v zemi, která je od Vizovic vzdálena více než 4 500 kilometrů.

Přehrát video

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby

Mod­ulární výs­tav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum doprovod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.

Digitalnifirmy.cz

Sta­li jsme se čle­nem plat­for­my digi­tál­ní firmy.

Jsme čle­nem ino­vač­ní pla­tvor­my INOVATO

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110