KOMA MODULAR alt

5. září 2024, UTB Zlín, 6 řečníků

Konference Modularita v našem životě II

Zveme vás na jedinečnou konferenci, která osvětlí, jak modularita může zjednodušit a obohatit naše životy. Modularita není jen o stavebnictví; je to přístup, který může přinést inovace do různých oborů a každodenního života. Druhý ročník konference Modularita v našem životě II se koná tento září na univerzitní půdě, kde se představí šest inspirativních řečníků z různých sfér.

Je to perfektní příležitost pro každého, kdo chce rozšířit své obzory a inspirovat se novými myšlenkami v oblasti modularity. Přijďte diskutovat, inspirovat a potkat se s lidmi, kteří sdílejí váš zájem o inovace. Objevte, jak může modulární myšlení zlepšit vaše profesní i osobní životy. Přidejte se k nám a buďte součástí tohoto inspirativního dne. Těšíme se na vás!

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby

Mod­ulární výs­tav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum doprovod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.

Jsme čle­nem ino­vač­ní plat­for­my INOVATO

Zlínsko Luhačovicko

Jsme part­ne­rem desti­nač­ní spo­leč­nos­ti Zlín­sko a Luhačovicko

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110