KOMA MODULAR alt

2. října 2021 od 10.00 hodin

Pozvánka na otevření Vývojového inovačního centra

Přijměte pozvání na otevření unikátní budovy Vývojového inovačního centra modularity, který nemá obdoby. Otevření proběhne v rámci Dne architektury 2. října, akce se zúčastní i architekti díla CH+K AA. V rámci programu si budete moci prohlédnout jako první budovu inovačního centra, zajít si na prohlídku pavilonu EXPO, který nyní slouží jako administrativní budova naší společnost, nahlédnout do naší výroby nebo si prohlédnout naši Fashion Line RELAX.

Pro zájemce ze Zlína pojede autobus od tržnice v 9.30 (nutná registrace předem).

DODÁVÁME LETIŠTĚ DO SENEGALU

Převzali jsme plochu na druhé letiště

Společně se společností Transcon budujeme v africkém Senegalu několik letišť. První už dokončujeme, teď firma Transcon přebrala druhé. Jde o největší českou byznysovou stopu za poslední půlstoletí.

Na letišti v senegalském Saint-Louis se dokončuje runway a letištní povrchy. Zároveň se začíná budovat terminál a hangáry pro techniku. Od projektu modernizace pěti regionálních letišť si senegalská vláda slibuje rozvoj dopravy i cestovního ruchu.

Přečíst celý článek Přehrát video

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby
Modu­lár­ní výstav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum dopro­vod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o mož­nos­tech modu­lár­ní výstav­by, nalez­ne­te v naší knihov­ně modu­lár­ních doved­nos­tí (zna­lost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110