KOMA MODULAR alt

Čer­pací stanice


Trvalé i dočas­né mod­ulární čer­pací stan­ice jsou vhod­ným řešením pro prode­jní mís­ta pohon­ných hmot. Dnes jsou čer­pací stan­ice mul­ti­funkční, kdy vedle pohon­ných hmot nabízí mís­to k odpočinku, očistě a občer­stvení, ale i k nákupu potravin nebo dárků. Mod­ulární řešení navíc posky­tu­je možnost rych­lého rozšíření stan­ice o další mod­u­ly tak, že min­i­mal­izu­je dobu, kdy je stan­ice mimo provoz. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Související reference

2006 |
Čerpací stanice u HYPERNOVY
2003 |
Čerpací stanice
2003 |
Benzinová stanice pro prodejce FORD AutoBusch
1999 |
Čerpací stanice ÖMV, Praha

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110