KOMA MODULAR alt

Speciál­ní moduly


Pros­torové mod­u­ly se uplatňu­jí v široké škále odvětví. Všude tam, kde je tře­ba rych­le a mobil­ně vyřešit potře­bu umístění tech­no­log­ick­ých mod­ulů, vrát­nice, mod­u­ly se speciál­ní­mi vlast­nos­t­mi, ale i kanceláře v místech se zpřís­něným režimem.

Související reference

2003 |
Ubytovny a kanceláře na vrtné plošině, Grooting
2010 |
Kontejnery proti výbuchu, kanceláře a sociální zařízení pro firmu Exxon Mobil - ESSO, Slagentangen
2012 |
Kancelářská budova pro firmu AREVA
2012 |
Kanceláře pro Volkswagen Slovakia

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110