KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1994 Speciální kontejnery na saních pro naftaře Speciální moduly / Technologické kontejnery
1994 Zařízení staveniště čističky vody Zařízení staveniště
1994 Kanceláře pro softvérovou Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Administrativní budova Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Staveništní buňky Zařízení staveniště