KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1995 Velín pro výpočetní techniku - 40´kontejner Speciální moduly / Technologické kontejnery
1995 Zařízení staveniště pro opravu nemocnice Fifejdy Zařízení staveniště
1995 Čajovna Realizace pro stravování / Čajovny
1995 Ubytovny, nemocnice, kanceláře, jídelna s kuchyní Realizace pro bydlení / Kempy
1995 Kanceláře v kombinaci s ubytováním Realizace pro bydlení / Kempy
1995 Prodejny staviv Realizace pro podnikání / Prodejny
1995 Gymnázium, Říčany Realizace školské / Střední školy
1995 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře