KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2001 Škola Realizace školské / Základní školy
2001 Kanceláře firmy Ewals Cargo Car Administrativní budovy / Kanceláře
2001 Klinika, Bornemo Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice